Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika o stipendiji, raspisuje Natječaj za dodjelu 125 stipendije studentima Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2015./2016.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. g. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 9.600,00 kuna, odnosno 800,00 kuna mjesečno.
Ovaj Natječaj objavit će se na oglasnim pločama i web (mrežnim) stranicama Sveučilišta, svih znanstveno-nastavnih i nastavnih sastavnica Sveučilišta dana 23. prosinca 2015.

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 15. siječnja 2016. godine. Prijave se podnose osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Sveučilište u Splitu, 21000 Split, Livanjska 5, Služba protokola, na posebnom obrascu.

Odluka o dodijeli stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči (Split, Livanjska 5) i na web (mrežnoj) stranici Sveučilišta (www.unist.hr) dana 29. siječnja 2016. te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

Za sve dodatne informacije obratiti se: Gabrijela Budimir, tel. 558-220, e-mail: gabrijela@unist.hr.

Svi obrasci i tekst Natječaja nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Tekst natječaja za stipendije 2015.-2016.

Obrazac K1 za 2015.-2016.

Obrazac K2 za 2015.-2016.

Izjava 2015.-2016.