Temeljem naputaka Agencije za mobilnost i programe EU, Sveučilište u Splitu objavilo je natječaj za dolaznu mobilnosti studenata iz Ukrajine i dolaznu mobilnost osoblja iz Ukrajine.

Poveznica na Natječaj za studente:

Poveznica na Natječaj za osoblje:

Natječaj za studente otvoren do 8. srpnja 2022. godine, a za osoblje dok se ne potroše predviđena sredstva.