Objavljeni su rezultati pregleda mapa na Odjelu likovnih umjetnosti:

Rezultati mapa – rujan 2020