Na izborima za Studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu izabrani su sljedeći studentski predstavnici:

Predsjednica: Đina Vučković
e-mail: dinavuckovic35@hotmail.com
Mobitel: 097 7260297

Podpredsjednik: Davor Kamenjarin
E-mail: davorkamenjarin@rocketmail.com
Mobitel: 091 5070000

Pravobraniteljica: Lucia Lukšić
E-mail: lucialuksic@gmail.com
Mobitel: 099 6941041

 

Čestitamo!