Izvješće Povjerenstva o rezultatima glasovanja za izbor članova Senata Sveučilišta u Splitu održanog dana 28. lipnja 2021. pogledajte na poveznici:

Sveučilište u Splitu