Na temelju Članka 75. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 7112007) te Članka 21. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, dekan izv. prof. art. Edvin Dragičević donosi:

ODLUKU

o raspisivanju izbora za Studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu

I. Raspisuju se izbori za Studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu.

II. Izbori će se održati dana 14. svibnja 2018. (ponedjeljak) u vremenu od 8.00 do 20.00 sati na biračkom mjestu na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Glagoljaška 18.

III. Kandidacijska lista predaje se najkasnije do 1. svibnja 2018. godine (utorak) do 12.00 sati na Protokol Akademije, Zagrebačka 3.

IV. Izbori će se provesti sukladno odredbama Statuta studentskog zbora Sveudilišta u Splitu, Statuta studentskog zbora Umjetničke akademije u Splitu i Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u studentski zbor Sveudilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveudilišta u Splitu.

V. Ova Odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i web-stranici Umjetničke akademije u Splitu.

 

Dokumenti:

Statut Studenskog zbora UMAS-a

Pravilnik o provedbi izbora za Studenski zbor

Odluka o raspisivanju studenskih izbora

Izborno povjerenstvo

Potpisi birača

Povjerenstvo za prigovore