Pozivaju se studenti Umjetničke akademije u Splitu da sudjeluju u projektu anketiranja studenata o njihovim stavovima i znanjima o plagiranju.

Projekt vode doc. dr. sc. Željana Bašić, doc. dr.sc. Ivana Kružić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti i prof.dr. sc. Ana Marušić s Medicinskog Fakulteta u Splitu.

Cilj projekta je provesti veliku anketu na Sveučilištu u Splitu, koja bi obuhvatila studente svih godina, preddiplomskog, diplomskog i integriranog Sveučilišnog studija te studente  poslijediplomskih sveučilišnih studija u Splitu.

Studenti mogu pristupiti anketi na poveznici:

Anketa