Poštovani diplomanti-magistri,

na svečanosti dodjele diploma koja će se održati 19. ožujka 2020. g. svakoga od Vas ćemo od  najaviti i predstaviti projekcijom kratkog isječka video/audio zapisa vaše završne predstave / koncerta / filma, odnosno slideshowom fotografija radova koji su bili prikazani na vašoj završnoj izložbi ili obrani, fotografija umjetnina koje ste konzervirali-restaurirali i sl…

Ovisno o tome što je bio predmet vašeg diplomskog rada, do 29. veljače 2020. trebate dostaviti:

– puni naziv teme vašeg diplomskog rada

– ime, prezime i zvanje mentora

– isječak video zapisa vaše diplomske predstave / koncerta / filma – videa u trajanju od max 3  minuta

ili

– 10-ak fotografija radova koje ste prikazali na svojoj završnoj izložbi ili obrani

ili

– 10 fotografija umjetnine koju ste konzervirali-restaurirali (u različitim fazama zahvata).

Fotografije trebaju biti u velikoj rezoluciji.

Ako ne znate kako “izrezati” dio video zapisa, pošaljite cijeli fajl i naznačite koji biste dio željeli prikazati (npr. 12.45 – 13.55).

Ako je vaš diplomski rad rezultirao samo pisanom radnjom, onda trebate dostaviti sljedeće podatke:

– puni naziv teme vašeg diplomskog rada

– ime, prezime i zvanje mentora

Te ćemo podatke prikazati umjesto slideshowa ili video projekcije. Ako želite, možete poslati i fotografiju s obrane, pa ćemo i to uključiti.

Materijale trebate poslati na e-mail adresu: wagner.toni8@gmail.com

Ako su dokumenti preveliki za slanje običnim e-mailom, pošaljite ih preko WeTransfera, JumboMaila ili Dropboxa.

Ako imate bilo kakvo pitanje, obratite se na gore navedenu e-mail adresu.

Još jednom napominjem da je rok za dostavu materijala 29. veljače 2020.

Sa poštovanjem

Dekan