Na temelju 3. kruga Natječaja Sveučilišta u Splitu za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar akademske godine 2018./2019.

Odluka o rang-listi kandidata