Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang lisit kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+ za ak.god. 2017./2018.

Tekst Odluke