Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u Natječajnoj godini 2019./2020 Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja.

Tekst Odluke