Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. od 29. listopada 2018., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i rang listi kandidata za mobilnost u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

Odluka