Organizacija rada, rasporedu rada i radnog vremena Rektorata Sveučilišta u Splitu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID 19:

Odluka o načinu rada, Rektorat