Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. (treći krug).

Poveznica