OBRANE DOKTORATA NA DOKTORSKOM STUDIJU ETNOMUZIKOLOGIJE

 

Umjetnička akademija u Splitu ima čast i zadovoljstvo najaviti te Vas pozvati na obranu doktorskih disertacija na Poslijediplomskom doktorskom sveučilišnom studiju etnomuzikologije.

Obrane će se održati dana 2.srpnja 2019. u prostorima Odjela za glazbenu umjetnost, Umjetničke akademije u Splitu (Fausta Vrančića 19), prema rasporedu:

 

Pristupnica: Marina Bazina

Naslov teme: „Glazbena kultura u mostarskoj katedrali od 1980. do 2012.“

Mentorica: dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof. (T)

Komentor: mr.art. Šime Marović, izv.prof.

Vrijeme obrane: 10.00 sati

 

Pristupnica: Sara Dodig Baučić

Naslov teme: „Kontinuitet zborske glazbe u Splitu tijekom 20. i na početku 21. stoljeća“

Mentorica: dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof. (T)

Vrijeme obrane: 12.00 sati