Objavljen je korigirani Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2012./2013.

Kalendar