Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i odluci Sveučilišta u Splitu, sve zgrade Akademije su zatvorene do daljnjega.

Molimo da se za sve upite javite isključivo telefonom (021/360-178) ili e-mailom (office@umas.hr).

Sve nastavne aktivnosti će se do daljnjega nastaviti održavati „on-line“, prema dogovoru s predmetnim nastavnicima.

Sve stručne i administrativne službe su dostupne od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 16.00 sati putem službenih telefona ili adresa elektroničke pošte, objavljenih na službenim mrežnim stranicama Akademije.

 

Službe i uredi