U ponedjeljak 05.02.2018. g. oko 19 sati planiramo prebacivanje Umas mailova s Umas servera  na „oblak“ usluge Office365.

Za pristup Umas elektroničkoj pošti na  adresi http://portal.office.com (web pristup) koristi se isključivo elektronički identitet oblika AAIidentitet@umas.hr  i NOVA lozinka.

Pristup starom mailu na Umas serveru više neće biti moguć.

Portalu http://portal.office.com sa  AAIidentitet@umas.hr  možete pristupiti već sada, dio mailova se već nalazi tamo, no svi mailovi će početi pristizati tek nakon prebacivanja.

Par dana nakon toga moguća su kašnjenja nekih mail poruka.

Više informacije o usluzi Office 365  i dodjeli nove lozinke za Umas mail na stranicama informatičke službe:

http://www.umas.unist.hr/akademija/informaticka-sluzba/

Link na važne dokumente:

http://www.umas.unist.hr/wp-content/uploads/2018/01/Upute-Office-365-1.docx

http://www.umas.unist.hr/wp-content/uploads/2018/01/o365-Elektronicka-posta-UMAS-2.docx

 

Silvia Boban, dipl.ing.el.

Sistem inženjer Umas-a

silvia.boban@umas.hr

silvia.boban.st@gmail.com