Poštovani nastavnici i studenti,

sukladno našim nadanjima i najavama, situacija s pandemijom trenutno je pod kontrolom. Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera za pokretanje gospodarskih te drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojima se i Umjetničkoj akademiji u Splitu omogućava djelomičan nastavak nastave, naravno i dalje pod vrlo specifičnim uvjetima.

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2020. godine omogućava se okupljanje do deset osoba na jednom mjestu, uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti. U sustavu visokog obrazovanja omogućava se održavanje laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktičan rad u malim grupama.

 

Sveučilište u Splitu donijelo je preporuku da se od 11. svibnja 2020. godine započinje sa radom sa studentima prema uputi Središnje stožera civilne  zaštite (u rektorovom dopisu stoji: „maksimalno do 10 studenata“), uz poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

 

S obzirom da se na Umjetničkoj akademiji u Splitu veliki dio nastave izvodi upravo putem umjetničkih vježbi, a većina kolegija spada u praktičnu nastavu, te s obzirom na specifičnu prirodu nastavnog procesa u kojem se nastava izvodi u vrlo malim grupama, razvidno je da udovoljavamo uvjetima za pokretanje dijela nastave.

 

Slijedom svega navedenog, na Umjetničkoj akademiji u Splitu se od 11. svibnja 2020. godine započinje s nastavom sukladno svim preporučenim mjerama zaštite.

 

 

Svi nastavnici i studenti trebaju se pridržavati slijedećih naputaka:

 

  • Na nastavu ne trebaju dolaziti studenti s povećanim rizikom od zaraze (o ovom nisu obavezni prinositi nikakvu medicinsku dokumentaciju). Za navedenu skupinu nastava će se i dalje održavati on-line.
  • Studenti koji zbog dislociranosti nisu u mogućnosti redovito pohađati nastavu također je nastavljaju pratiti on-line.
  • Nastavnici starije životne dobi i oni s kroničnim nezaraznim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama) nisu dužni izvoditi nastavu u prostorijama Umjetničke akademije u Splitu, ali u tom slučaju moraju održavati on-line
  • Sve nastavnike koji smatraju da nastavni program mogu u cijelosti dovršiti putem on-line potičemo da to i naprave. Nastavnici koji nastavu održavaju on-line nisu obavezni dolaziti u prostorije Umjetničke akademije u Splitu.
  • Održavanje umjetničkih vježbi i praktični rad u malim grupama do deset studenata moguć je isključivo uz poštivanje epidemioloških preporuka koje se nalaze na kraju ovoga dopisa.
  • Nastavnici trebaju čim prije obavijestiti studente o načinu na koji će se nastava iz njihovih predmeta izvoditi nakon 11. svibnja 2020. godine.
  • Studenti trebaju što prije obavijestiti predmetne nastavnike hoće li moći pohađati nastavu koja će se izvoditi u prostorijama Umjetničke akademije u Splitu.
  • Nastavnici se trebaju pridržavati važećeg rasporeda sati i za redovitu nastavu i za nastavu koja se izvodi on-line u realnom vremenu, kako bi se izbjeglo preklapanje termina.
  • Budući da će se dio nastave izvoditi on-line, pojavit će se slobodni termini u korištenju nekih prostorija. Pri izradi rasporeda korištenja slobodnih prostorija prednost treba dati studentima koji pripremaju završni i/ili diplomski/magistarski rad, te praktičnim kolegijima koji se u periodu zabrane rada nisu mogli u potpunosti realizirati.

 

S obzirom da opasnost od novog koronavirusa nije prošla, nastava i ponašanje u prostorijama Umjetničke akademije u Splitu odvijat će se po specifičnim naputcima koji su sastavljeni prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ih se svi nastavnici i studenti trebaju pridržavati.

 

Umjetnička akademija u Splitu – preporuke za sprečavanje infekcije u radnim prostorima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa

 

Što kraći boravak u skupinama u prostorijama u kojima se izvodi nastava (učionicama, radionicama, ateljeima i sl.). Boravak više ljudi u zatvorenim prostorima potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. U prostoriji može biti maksimalno deset osoba (uključujući nastavnika).

 

Fizička distanca od 2 m u svim smjerovima. Na ulazu u svaku zgradu Umjetničke akademije treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među osobama u svim prostorijama (u učionicama/radionicama/ateljeima, na hodniku, u sanitarnim prostorijama, predvorju zgrade itd.).

Broj ljudi u prostorijama u kojima se izvodi nastava ili održavaju sastanci potrebno je ograničiti na način da se između osoba može održavati fizičku udaljenost od 2 metra u svim smjerovima. Osobe u prostoriju ulaze jedna po jedna. Na isti način izlaze iz prostorije.

 

Maske za lice. U prostorima gdje boravi više ljudi preporučuje se nositi maske za lice. Studenti su dužni sami osigurati maske za lice.

 

Dezinfekcija ruku. Ulazna vrata svake zgrade trebaju biti stalno otvorena, a po mogućnosti i vrata prostorija u kojima se izvodi nastava (tako će se reducirati broj osoba koje dodiruju kvake). Na ulazu u svaku zgradu treba biti jasno istaknuta obavijest o obaveznoj dezinfekciji ruku. Ruke se dezinficiraju i pri ulasku u zgradu i pri izlasku iz nje. Na ulazu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaka osoba mogla dezinficirati ruke.

U svakom prostoru u kojem se izvodi nastava također mora biti dostupan dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku.

 

Prozračivanje prostorija, čišćenje zgrada i dezinficiranje površina koje se često dodiruju. Barem jedan prozor u prostoriji u kojoj se izvodi nastava ili održava sastanak mora biti otvoren. Izbjegavajte koristiti klimatizacijske i ventilacijske uređaje.

Između predavanja treba napraviti dovoljno dugu stanku (min. 15 minuta) u kojoj se prostor može prozračiti, a površine koje se često dodiruju (ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, daljinske upravljače, prekidače za struju i sl.) te druge dodirne površine dezinficirati. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola. Nastavnici koji koriste prostorije odgovorni su njihovo provjetravanje i za provođenje dezinfekcije, osobito kada su u pitanju računala, mikroskopi, laboratorijski uređaji, alati i sl.

Podvornice trebaju obaviti temeljito čišćenje zgrade dva puta dnevno, ujutro i popodne. Pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi, rukohvati i sl.) peru se, a potom i dezinficiraju dezinficijensom na bazi alkohola. Sve ostale površine za koje se uoči da ih studenti i nastavnici često dodiruju trebaju kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.

Sanitarne prostorije trebaju čistiti i dezinficirati još češće, osobito slavine, tipke vodokotlića i sl.

Čišćenje se provodi u vrijeme kada su prostorije prazne.

 

Zabranjeno okupljanje i zadržavanje na hodnicima, u predvorjima i ispred zgrada. Dolazak studenata na nastavu treba organizirati na način da se ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Studenti u zgradu ulaze jedan po jedan. Na isti način napuštaju zgradu. Podvornice ne pripremaju tople napitke nastavnom osoblju niti razmjenjuju papirnati novac za kovanice (za samoposlužne automate). Do daljnjega je zabranjeno korištenje samoposlužnih automata.

 

Nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja. Svi djelatnici Umjetničke akademije, vanjski suradnici i modeli moraju prije dolaska u prostorije Akademije izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje  znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti tajnici dekana i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

Studenti koji se osjećaju bolesno ili pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i nosa) ne smiju dolaziti na nastavu, a o svom zdravstvenom stanju trebaju informirati svog liječnika obiteljske medicine, kao i predstojnika svog odsjeka. Predstojnik će tu informaciju proslijediti tajnici dekana.

Zabranjen je dolazak na Akademiju svim osobama kojima je propisana mjera samoizolacije.

 

 

Smjernice su izrađene na temelju sljedećih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

 

 

 

 

 

Tekst Obavijest o pokretanju nastave