Umjetnička akademija u Splitu biti će zatvorena od 20. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019. godine.

 

DEKANAT