Poštovani,

akademsku godinu koja je pred nama započinjemo pod vrlo specifičnim okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Sukladno smjernicama i preporukama Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje apostrofiraju važnost i nezamjenjivost „klasičnog“ načina izvođenja nastave, Umjetnička akademija u Splitu u novoj će akademskoj godini započeti s izvođenjem nastave u svojim prostorima na svih sedam lokacija na kojima djeluje. I nastavnici i studenti trebat će poštovati i odgovorno primjenjivati protuepidemijske mjere.

Naglašavamo da uvjeti održavanja nastave u nadolazećoj akademskoj godini neće bitno odstupati od onih pod kojima smo priveli kraju nastavu u ljetnome semestru, ali i odradili nadoknade i ispitne rokove. Već smo pokazali da možemo slijediti sve preporučene mjere zaštite. Ista se razina odgovornog ponašanje traži i sada.

Važno je istaknuti da se na Umjetničkoj akademiji u Splitu veliki dio nastave izvodi putem umjetničkih vježbi, a većina kolegija spada u praktičnu nastavu. Takvu vrstu nastave gotovo je nemoguće kvalitetno izvoditi u virtualnom okruženju.

Naše komparativne prednosti u ovim okolnostima su rad u vrlo malim grupama te dislociranost Odjela i Odsjeka, stoga držimo da će se uz odgovorno ponašanje svih nastavnika i studenata te poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera nastava u nadolazećoj akademskoj godini na Umjetničkoj akademiji u Splitu moći kontinuirano i  kvalitetno održavati.

Slijedom svega navedenog, na Umjetničkoj akademiji u Splitu se 28. rujna 2020. godine započinje s održavanjem nastave sukladno svim preporučenim mjerama zaštite.

Svi nastavnici i studenti trebaju se pridržavati sljedećih naputaka:

  • Na nastavu ne trebaju dolaziti studenti s povećanim rizikom od zaraze (pripadnost rizičnoj skupini potrebno je potvrditi medicinskom dokumentacijom) Za navedenu skupinu nastava će se održavati on-line gdje je to moguće, prvenstveno se tu misli na nastavu iz teorijskih predmeta.

Dok je iz praktičnih kolegija nužna nadoknada.

  • Nastavnici s povećanim rizikom od zaraze (pripadnost rizičnoj skupini potrebno je potvrditi medicinskom dokumentacijom) nisu dužni izvoditi nastavu u prostorijama Umjetničke akademije u Splitu, ali u tom slučaju moraju Predstojniku odsjeka  priložiti plan nastave u virtualnom okruženju, prvenstveno se tu misli na nastavu iz teorijskih predmeta ili nekog oblika nadoknade.
  • Medicinsku dokumentaciju vezanu za COVID -19 (pripadnost rizičnoj skupini, određenoj samoizolaciji, izolaciji) šalje se na e-mail tajnice Umjetničke Akademije Marine Matas Gotovac, dipl. iur.,  mmatas@umas.hr
  • Održavanje umjetničkih vježbi i praktični rad u malim grupama moguć je isključivo uz poštivanje epidemioloških preporuka koje se nalaze na kraju ovoga dopisa.
  • Nastavnici se trebaju pridržavati važećeg rasporeda sati i za redovitu nastavu i za nastavu koja se izvodi on-line u realnom vremenu, kako bi se izbjeglo preklapanje termina.
  • Budući da će se jedan manji dio nastave ipak izvoditi on-line, pojavit će se slobodni termini u korištenju nekih prostorija. Pri izradi rasporeda korištenja slobodnih prostorija prednost treba dati studentima koji pripremaju završni i/ili diplomski/magistarski rad, te praktičnim kolegijima.

Umjetnička akademija u Splitu – preporuke za sprečavanje infekcije u radnim prostorima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa

S obzirom na to da opasnost od bolesti COVID-19 nije prošla, nastava i ponašanje u prostorijama Umjetničke akademije u Splitu odvijat će se po specifičnim naputcima koji su sastavljeni prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ih se svi nastavnici i studenti trebaju pridržavati.

Što kraći boravak u skupinama u prostorijama u kojima se izvodi nastava (učionicama, radionicama, ateljeima i sl.). Boravak više ljudi u zatvorenim prostorima potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru.

Fizička distanca od 1.5 m u svim smjerovima. Na ulazu u svaku zgradu Umjetničke akademije treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno 1.5 m među osobama u svim prostorijama (u učionicama/radionicama/ateljeima, knjižnici, hodnicima, sanitarnim prostorima, sobama za sastanke, predvorju itd.).

Osobe u prostoriju ulaze jedna po jedna. Na isti način izlaze iz prostorije.

Maske za lice. 

Studenti, nastavnici, i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe u svim zatvorenim

prostorima visokih učilišta Umjetničke akademije u Splitu  trebaju nositi maske ili druga adekvatna pokrivala za usta i nos (maska cijelo vrijeme pokriva usta i nos), osim u iznimnim situacijama, kada nošenje maski narušava nastavni proces.

Dezinfekcija ruku. Ulazna vrata svake zgrade trebaju biti otvorena ako je spremačica/podvornica na porti, a po mogućnosti i vrata prostorija u kojima se izvodi nastava (tako će se reducirati broj osoba koje dodiruju kvake). Na ulazu u svaku zgradu treba biti jasno istaknuta obavijest o obaveznoj dezinfekciji ruku. Ruke se dezinficiraju i pri ulasku u zgradu i pri izlasku iz nje. Na ulazu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaka osoba mogla dezinficirati ruke.

U svakom prostoru u kojem se izvodi nastava također mora biti dostupan dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku.

Ako spremačica/podvornica nije na porti, ulazna vrata se zaključavaju, a posjetitelji trebaju kontaktirati spremačicu/podvornicu telefonski radi otvaranja vrata (broj mobitela bit će istaknut na ulaznim vratima).

Prozračivanje prostorija, čišćenje zgrada i dezinficiranje površina koje se često dodiruju. Barem jedan prozor u prostoriji u kojoj se izvodi nastava ili održava sastanak mora biti otvoren. Preporuča se NE koristiti klimatizacijske i ventilacijske uređaje.

Između predavanja treba napraviti dovoljno dugu stanku (min. 15 minuta) u kojoj se prostor može prozračiti, a površine koje se često dodiruju (ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju…) te druge dodirne površine dezinficirati. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola. Nastavnici koji koriste prostorije odgovorni su njihovo provjetravanje i za provođenje dezinfekcije, osobito kada su u pitanju računala, mikroskopi, laboratorijski uređaji, alati i sl.

Spremačice/podvornice trebaju obaviti temeljito čišćenje zgrade dva puta dnevno, ujutro i popodne. Pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi, rukohvati i sl.) peru se, a potom i dezinficiraju dezinficijensom na bazi alkohola. Sve ostale površine za koje se uoči da ih studenti i nastavnici često dodiruju trebaju kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola. Sanitarne prostorije trebaju čistiti i dezinficirati još češće. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su prostorije prazne.

Zabranjeno okupljanje i zadržavanje na hodnicima, u predvorjima i ispred zgrada. Dolazak studenata na nastavu treba organizirati na način da se ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 1.5 metra). Studenti u zgradu ulaze jedan po jedan. Na isti način napuštaju zgradu. Spremačice/podvornice ne pripremaju tople napitke nastavnom osoblju niti razmjenjuju papirnati novac za kovanice (za samoposlužne automate). Do daljnjega je zabranjeno korištenje samoposlužnih automata.

Nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja. Svi djelatnici Umjetničke akademije, vanjski suradnici i modeli moraju prije dolaska u prostorije Akademije izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje  znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti tajnici dekana i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

Svim posjetiteljima će se pri ulasku u prostorije Umjetničke akademije mjeriti tjelesna temperatura, te će morati ispuniti obrazac s osobnim podacima. Ukoliko su ulazna vrata zaključana, posjetitelji i ostali trebaju sačekati ili nazvati na broj koji se nalazi na obavijesti na ulaznim vratima.

Studenti koji se osjećaju bolesno ili pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i nosa) ne smiju dolaziti na nastavu, a o svom zdravstvenom stanju trebaju informirati svog liječnika obiteljske medicine, kao i predstojnika svog odsjeka. Predstojnik će tu informaciju proslijediti tajnici dekana.

Zabranjen je dolazak na Akademiju svim osobama kojima je propisana mjera samoizolacije.

Nastavnici, studenti i drugi zaposlenici Umjetničke akademije dužni su na početku akademske godine potpisati Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska na Umjetničku akademiju u Splitu . Navedena izjava biti će poslana na e-mail adrese svim nastavnicima, studentima i drugim zaposlenicima te će biti dostupna i na web stranicama Akademije. Popunjenu izjavu svi nastavnici, studenti i drugi zaposlenici dužni su popuniti i dostaviti je na slijedeće e-mail adrese:

Smjernice su izrađene na temelju sljedećih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Preporuke HZJZ za visoka učilišta

S poštovanjem,

DEKAN

izv. prof. art. Edvin Dragičević

 

Tekst Obavijesti o načinu izvođenja nastave

COVID-19 – informacije podijeljen od strane Akademije