Svake godine Središnji ured za posredovanje SR Njemačke (ZAV) iz Bonna omogućava određenom broju inozemnih studenata zapošljavanje u SR Njemačkoj na najviše 3 mjeseca u kalendarskoj godini za vrijeme ljetnih praznika.
Većina radih mjesta nudi se u ugostiteljstvu i gastronomiji, sistemskoj gastronomiji (npr. Mc.Donalds), poljoprivredi, industriji i na čišćenju zgrada.

Zainteresirani za rad u SR Njemačkoj tijekom ljetnih praznika trebaju ispuniti slijedeće uvjete

Osnovni uvjeti:

 • Redovni studenti sveučilišta (uključivo i visokih škola)
 • Dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje 3 godine učenja jezika)
 • Raspoloživost za rad u SR Njemačkoj najmanje 2 mjeseca tijekom ljetnih praznika
 • Ne inzistiranje na radu u određenoj pokrajini ili gradu
 • Prihvaćanje različitih poslova iz različitih zanimanja.

Prijave zainteresiranih studenata za zapošljavanje u 2014. godini zaprimaju se do 24. siječnja 2014. godine.

Potrebne obrasce možete preuzeti na www.hzz.hr  -> EURES -> EURES projekti i selekcije kandidata  -> Zapošljavanje studenata u SR Njemačkoj za vrijeme ljetnih praznika

ili  u HZZ-u , soba 202, 2. Kat, Bihaćka 2c, Split

Za prijavu studenata, potrebno je potpunu dokumentaciju dostaviti na adresu

HZZ
Područni ured Split
Bihaćka 2c
21000 Split

EURES savjetnik Matko Gović, soba 202, 2.kat, matko.govic@hzz.hr

Prijave kandidata poslane izravno ZAV-u bit će odbijene!

Potpunu prijavu čine:

 • 2 Upitnika (Bewerbungsbogen) s priložene 2 slike (format za putovnicu)
  Obrazac je potrebno ispisati odnosno kopirati obostrano
  (na 1 list)
 • Potvrda o znanju njemačkog jezika (Bescheinigung über Deutschkenntnisse). Ukoliko studenti Potvrdu o znanju njemačkog jezika ne mogu ovjeriti na fakultetu, ovjerava ih škola stranih jezika ili ovlašteni sudski tumač za njemački jezik.
 • 2 Uvjerenja o upisu na fakultet ili višu školu ovjerena  pečatom Institucije (Immatrikulationbescheinigung)
 • Preslika vozačke dozvole (samo kandidati koji je posjeduju i aktivni su vozači)

Zapošljavanje inozemnih studenata u SR Njemačkoj dozvoljeno je samo posredovanjem ZAV-a. Zainteresirani njemački poslodavci javljaju upražnjene poslove za ljetne praznike Središnjem uredu za posredovanje (ZAV). Ukoliko je Središnji ured pronašao odgovarajućeg poslodavca, obavijestit će kandidata kroz Ponudu za radno mjesto (Stellenangebot).
Studenti koji već imaju poznatog poslodavca

Studenti koji već imaju poznatog poslodavca u SR Njemačkoj koji ih želi zaposliti tijekom ljetnih praznika,

ne javljaju se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U tom slučaju njemački poslodavac studenta „traži poimence“ pri ZAV-u tj. prijavljuje se u ZAV kao poslodavac za zapošljavanje studenata i navodi poznatog studenta kojeg bi zaposlio. ZAV kontaktira s poslodavcem i dostavlja mu sve potrebne informacije i obrasce.

Poslodavci se obraćaju:

Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Team 327 – Ferienbeschäftigung
53107 Bonn
Tel.: +49 (0)228/713 1330
Fax: +49 (0)228/713 270 1525
E-Mail:
ZAV-Bonn.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur.de

Uvjerenje o upisu

U oba gore navedena slučaja zapošljavanja studenata za vrijeme ljetnih praznika važan je dokaz o studentskom statusu tj. uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu.
Uvjerenje o upisu (Immatrikulationbescheinigung) potrebno je ispuniti te ovjeriti pečatom visokoškolske ustanove koju student pohađa. Iz uvjerenja treba biti razvidno trajanje praznika i vrijeme nastavka studija jer, po njemačkom zakonu, inozemni studenti smiju raditi samo za vrijeme ljetnih praznika.