Naručitelj, Umjetnička akademija u Splitu,

upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga (Klasa: 003-05/14-02/0001, Ur.br. 2181-224-01-01-14-0001) za predmet nabave: Uređenje prostora u Zagrebačkoj 3 u Splitu.

U privitku se nalaze potrebni dokumenti za preuzimanje: