Na dan 1.11.2015., studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu, donosi odluku o raspisivanju izvanrednog natječaja za izbor predstavnika smjera u Tijelo studentskog zbora UMAS, i to po jednog predstavnika:

  • za smjer Kiparstva
  • za smjer Glazbe
  • za smjer Dizajn vizualnih komunikacija
  • za smjer Film i video
  • za smjer Likovna kultura
  • za smjer Slikarstvo
  • za smjer Gluma
  • za smjer Restauracija-konzervacija

Poštovani studenti,

Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata koje ima: svrhu, odgovornost, prava i obveze, promicati prava i interese studenata, obavještavati studente o radu Zbora, o studentskim pravima, svrhama, obvezama i odgovornostima.

Kako bi studentski zbor odgovorno i savjesno te u skladu sa zakonom, mogao obavljati navedene dužnosti, potrebno je da se sastoji od minimalnog broja studenata – predstavnika, te zbog deficita istog objavljujemo ovaj natječaj.

Student je – osoba, koja osim što pri obrazovnoj instituciji ispunjava prava i obveze u svrhu svog školovanja, također je i akademski građanin, što podrazumijeva povećane intelektualne, etičke, moralne, socijalne, i humane kompetencije koje ga izdižu iz socijalnog okoliša i biva joj uzor.

Sukus 2 navedena parametra, trebao bi činiti transparentan modus koji bi uzajamnom nadogradnjom trebao oplemeniti socijalni ambijent o kojem svi ovisimo.

Obveze predstavnika smjera su, između ostalog: sudjelovanje na sastancima Zbora, pridonošenje idejama aktivnosti zbora, glasanje za / protiv nacrta i odluka na sjednicama zbora, izvještavanje svog smjera o aktivnostima Zbora, te izvještavanje Zbora o aktivnostima i potrebama smjera.

Predstavnik studenata u studentskom zboru, osim što mu je ukazana mogućnost, a time i čast i povjerenje kolega i profesora, stječe mogućnost usvajanja osjećaja odgovornosti, odlučivanja, oplemenjivanja svojih organizacijskih i drugih sposobnosti, direktna suradnja s drugim smjerovima i profesorima na višem nivou, planiranje usmjerenja vlastitih potencijala, što sve pridonosi izgradnji odgovorne, savjesne i poslovno sposobne akademske osobe te pozitivno utječe na buduće poslodavce u životopisu.

Natječaj je konstituiran na način da studenti svakog smjera anonimno ili javno, daju prijedloge za predstavnika svom pročelniku smjera, ili se sami prijave za člana, te isto tako izglasaju 2 potencijalna predstavnika. za Svaki smjer je poželjno imati bar 1 predstavnika kako bi odsjek uvijek pravovremeno bio obavješten, te kako bi Zbor imao tekuće informacije o potrebama i zahtjevima smjera te na taj način mogao djelovati u smjeru rješavanja istog. Pročelnici odjela će provesti natječaj te Zboru dostaviti ključne podatke o izabranima.

Planirano vrijeme za objavu, provedbu i sam dan izbora je od 6.12.2015. do 8.1.2016. u 23:00 sati, te Vas molimo da ozbiljno razmislite o Vašem udjelu prema gore navedenim elementima, ujedno molimo i pročelnike, odsjeka, profesore i studente, da nam se jave sa prijedlozima, komentarima ili prijavama za sudjelovanje za članove, na gore navedene email adrese.

Napomena: prijavljujete se:

  1. pojedinacno, ili
  2. sa svojom listom studenata sa kojima ste dogovorili da ćete izaći kao formiran studentski zbor.

Ako se prijavljujete pojedinačno, članovi povjerenstva će oformiti liste prema konceptu kojeg smo naveli kao prioritet: kako bi bili zastupljeni studenti svakog odsjeka.

Istodobno, obavještavamo Vas da su otvorena i mjesta u tijelima povjerenstava za kvalitetu školovanja, za studente, te se za interes sudjelovanja i u ovom tijelu, obratite na dolje navedene adrese.

Srdačno vaši

Predsjednica Zbora
Ana Šapina, ana.sapina.92@gmail.com

Potpredsjednica Zbora
Silvija Abramović, abramovicsilvia@gmail.com