Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ak. god. 2019./2020. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija.

Odluka (8. travnja 2019.)

Rang-lista kandidata (8. travnja 2019.)