Na temelju Natječaja Sveučilišta u Splitu za Erasmus+ mobilnost osoblja u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. od 12. ožujka 2018. (klasa: 605-01/18-01/0006, urbroj: 2181-202-01-04-18-001), dekan Umjetničke akademije u Splitu izv. prof. art. Edvin Dragičević donio je Odluku o rangiranju kandidata:

Tekst Odluke (PDF)