Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020. od 18. siječnja 2021. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata Umjetničke akademije u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju kandidata.