Poziv studentima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na iskaz interesa

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu, kao baštinici javnog dobra znanja, koje žele prenijeti na mlade naraštaje i unaprijediti njihovu svekoliku dobrobit u Republici Hrvatskoj, žele ovim putem promovirati ideju zapošljavanja/samozapošljavanja te pripremiti studente/ice za poduzetnički iskorak. U tom smislu izrađen je Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata, čiji je cilj osposobiti studente/ice Sveučilišta u Splitu i Zagrebu za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata, kao i povećati njihove opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studijskog programa.
Detaljnije informacije o Programu postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu http://www.unist.hr/studiranje-u-splitu/projekt-postakademskog-zaposljavanja/o-projektu

Program je namijenjen studentima/icama prve godine preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih programa Sveučilišta u Splitu i Zagrebu. Njegovo trajanje predviđeno je za vrijeme čitavog studija (tj. u trajanju od tri godine – za prvostupnike, dvije godine – za diplomande, odnosno pet godina – za magistre integriranih sveučilišnih studija).

Prvi modul programa izvodit će se u obliku LJETNE ŠKOLE, tijekom srpnja 2016., u trajanju od dva tjedna, prilikom čega će se polaznici/e upoznati s poduzetničkim okvirom i načinom razmišljanja, usvojiti vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja. Ljetna škola će se izvoditi u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice. Za sudionike/ice kojima je potreban smještaj, isti će biti osiguran u jednom od studentskih domova Studentskog centra Split.

Pozivamo sve studente/ice Sveučilišta u Splitu te Sveučilišta u Zagrebu, koji žele izgraditi ili unaprijediti svoje poduzetničke sposobnosti da ispunjavajući formular u nastavku pošalju svoj iskaz interesa za sudjelovanje u Programu.

Prijava na iskaz interesa:
• Pravo prijave imaju svi studenti/ice upisani u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih programa Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.
• Pristupnici/ice moraju dostaviti svoj iskaz interesa, u kome će opisati motivaciju za sudjelovanje u programu, kao i eventualno prethodno iskustvo u provedbi učeničkih ili studentskih projekata te sudjelovanja u programima dodatnog usavršavanja ili obrazovanja. U okviru iskaza interesa, dobrodošao je, ali nije obvezan, opis poduzetničke ideje.

Iskaz interesa se dostavlja isključivo putem mrežnih stranica, od 3. do 10. lipnja 2016.

Studenti/ice koji dostave prethodni iskaz interesa, imat će prednost kod izbora polaznika/ica Programa, a nakon što dostave konačnu prijavu. Konačne će se prijave zaprimati po objavi natječaja za upis.

Formular za prijavu se nalazi na: http://www.unist.hr/forma-za-projekt-postakademskog-zaposljavanja