SVEUČILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEČAJ za upis 1. generacije studenata na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015.

Ovim Natječajem određuju se uvjeti prijave i upisa studenata prve godine preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih te diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata u akademskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se studenti osposobljavaju za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata te se povećavaju opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studija i stjecanja diplome.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.

Pravo upisa po provedenom Natječaju ostvaruje 30 studenata Sveučilišta u Splitu i 30 studenata Sveučilišta u Zagrebu.

Prvi modul Programa izvodit će se putem radionica LJETNE ŠKOLE koja započinje 13. srpnja 2015. godine i traje do 24. srpnja 2015. godine. Tijekom modula studenti će se upoznati s poduzetničkim vještinama i načinom razmišljanja, usvajati vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja.

LJETNA ŠKOLA održat će se u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31.

Za studente kojima je nužno osigurati smještaj i prehranu u Splitu, isto će biti osigurano u jednom od studentskih domova Studentskog centra u Splitu.

Uz prijavu na Natječaj dostaviti:

  • motivacijsko pismo za sudjelovanje u Program;
  • dokaz o eventualnom prethodnom iskustvu u provedbi učeničkih ili studentskih projekata te sudjelovanja u programima dodatnog usavršavanja ili obrazovanja;
  • dokaz o uspjehu u nastavi ( ovjereni prijepis i prosjek ocjena);
  • pozitivno mišljenje sastavnice (fakulteta, akademije, odjela…), potpisano od čelnika/ice sastavnice, o nastavnoj i izvannastavnoj aktivnosti koje ukazuje na poduzetnički potencijal studenta
  • potvrda o statusu

Sa studentima prijavljenim na Natječaj, a koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje upravljačkih sposobnosti i obaviti razgovor, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Studenti su dužni pristupiti testiranju i razgovoru, inače će se smatrati da su odustali od prijave na Natječaj.

Student koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u Natječaju.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21 000 Splitu, Hrvatska, s naznakom: Natječaj za prijavu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015.