Hrvatska udruga Benedikt poziva sve zainteresirane afirmirane i neafirmirane umjetnike, dizajnere, performere i filmaše da se prijave na 2. Hrvatski aktivistički festival VIDIKfest 2014 koji će se održati u Splitu (travanj 2014).

Prijave se odnose na one kulturno-umjetničke projekte koji kritički progovaraju o aktualnim društveno političkim zbivanjima u našoj zemlji i svijetu, s osvrtom na (ne)poštivanje ljudskih prava, brigu za okoliš i (ne)funkcioniranje pravne države. Natječaj je otvoren do 30. siječnja 2014. godine.

Programsko vijeće VIDIKfesta će u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijavu na portalu www.croative.net objaviti imena autora koji će sudjelovati na programu Hrvatskog aktivističkog festivala VIDIKfest 2014.

Slike, fotografije, plakate, kratke filmove i druge materijale potrebno je snimiti na CD/DVD i uz kratku biografiju autora poslati na adresu organizatora:

Hrvatska udruga Benedikt
(Natječaj za VIDIKfest 2014)
Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split

Info: vidikfest@gmail.com
GSM: 091/532 78 92