Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u javno-pozivnom natječaju za dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu kao pozvani natjecatelj

Sveučilište u Splitu raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javno-pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu.

Pozvani su svi zainteresirani autori i timovi da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji.

Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelj je do srijede 16. veljače 2022. do 20 sati.

Ocjenjivački sud će odabrati šest autora/timova koji će u Natječaju sudjelovati kao pozvani autori/timovi.

Svi detalji Natječaja nalaze se na poveznici Hrvatskog dizajnerskog društva: dizajn.hr

Slika i tekst su preuzeti sa portala www.dizajn.hr