Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama odnosno traje do dana 14.04.2010.

Više informacija pogledajte na:

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora