„Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ je otvoreni poziv za dostavu prijedloga organiziran u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Ovaj Poziv nastoji podržati razvoj hrvatskog gospodarstva temeljenog na znanju kroz poticanje istraživanja i inovacija te veću suradnju između znanstvenih organizacija i poduzeća, posebice malih i srednjih poduzeća. Glavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora.

Više informacija te potrebna dokumentacija nalazi se na linku: Strukturni i investicijski fondovi

Napomena: Kako bi prijavili projekt na ovaj natječaj potrebno je imati partnera iz industrije/poslovnog sektora. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu vam može pomoći u pronalasku partnera i savjetovati vas u pripremi projekta. Kontakt: 021/566-882 ili info@utt.unist.hr