Hrvatska glazbena mladež na osnovu Odluke Upravnog odbora HGM raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade Hrvatske glazbene mladeži „Ivo Vuljević“ za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglaskom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2016. godini.

Predloženi mogu biti mladi glazbenici, državljani RH pojedinačno, te vokalni i instrumentalni ansambli.

Svi prijavljeni na dan 31. prosinca 2016. godine moraju biti mlađi od 30 godina. Pravo podnošenja prijedloga imaju pojedinci, udruge, ustanove i organizacije.

Nagrada „Ivo Vuljević“ za 2016. godinu sastoji se od diplome, novčanog iznosa, koncerta u Splitu u sklopu Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u organizaciji Glazbene mladeži Split, te koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne direkcije Zagreb.

Svečano uručenje Nagrade, uz prigodan koncert dobitnika/ce održat će se u sklopu proslave Dana dvorane Vatroslava Lisinskog, 29. prosinca 2016.

Rok za podnošenje prijedloga je petak 1. prosinca2016. godine.

Prijave moraju sadržavati biografije glazbenika, pregled djelovanja i najistaknutijih umjetničkih ostvarenja u 2016. godini te kratko obrazloženje.

Prijave treba poslati na adresu:

HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ,
Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb
s naznakom: ZA NATJEČAJ

Natječaj “Ivo Vuljevic” 2016.