Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa za akdemsku godinu 2017./2018.

Tekst Odluke