Dana 13. lipnja 2018. dekan Umjetničke akademije u Splitu, izv. prof. art. Edvin Dragičević, donio je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

Odluka