Na temelju Natječaja Sveučilišta u Splitu za Erasmus+ mobilnost u svrhu studiranja u akademskoj godini 2018./2019. od 10. siječnja 2018. (klasa: 605-01/18-01/001, urbroj: 2181-202-01-04-18-001), dekan Umjetničke akademije u Splitu izv.prof.art. Edvin Dragičević je donio odluku o rangiranju kandidata:

Tekst Odluke