Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović donio je Odluku o dodjeli rektorovih nagrada.

Tekst Odluke