Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnome semestru ak. god. 2017./2018., Povjerenstvo za rangiranje kandidata Umjetničke akademije u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju.