Umjetnička akademija u Splitu donijela je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučaanja i rang listi osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak.god. 2018./2019.

Odluka