Umjetnička akademija u Splitu donijela je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučaanja i rang-listi osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak.god. 2018./2019. (treći krug Natječaja).

Odluka