Sveučilište u Splitu obajavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus programa u akademskoj godini 2011./2012.

Više informacija…