Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencioniranje stanovanje, a kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/15-03/00127, URBROJ: 533-20-15-0001, za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015./2016. od 15. lipnja 2015. godine i Članka 2. točka 1. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Splitu, Studentski centar Split raspisuje
NATJEČAJ
za raspodjelu mjesta u studentskim domovima, te učeničkim domovima  za akademsku godinu 2015./2016., za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Splitu. Sve informacije mogu se pronaći na stranicama Studentskog centra Split www.scst.unist.hr.
Prijave/obrasci sa dokumentacijom predaju se od 6. srpnja do 22. srpnja za BRUCOŠE (mogu donijeti prijave/obrasce bez obzira na rezultate upisa na fakultet, dakle, dokumente za dom mogu predati i prije saznanja o upisu na fakultete).
Također mole se studenti BRUCOŠI da svoje prijave/obrasce na vrijeme ovjere (potpis i pečat referade srednje škole), jer neovjerene prijave/obrasce neće se uzimati u razmatranje.
Za sve OSTALE STUDENTE  prijave/obrasci se predaju od 23. srpnja 2015. do 31. srpnja.
Prijave/obrasci se predaju u studentskom domu “Bruno Bušić”, Split – Spinutska 37, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07.00 do 13.00 sati, soba 101.
Preporuka: 
Mole se studenti da ne čekaju zadnje dane isteka roka za prijavu i predaju dokumentacije za Natječaj za upis u dom, zbog velikih gužvi