Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 602-01/10-03/00111, URBROJ: 533-07-10-0001, o kriterijima za raspodjelu mjesta u studentskim domovima Studentskih centara u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2010/2011. od 19. svibnja 2010. godine i članka 2. točka 1. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga, Studentski centar Split raspisuje

NATJEČAJ

za raspodjelu mjesta u studentskim domovima, te učeničkim domovima za akademsku godinu 2010/2011. za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Splitu

Natječaj za smještaj u studentski dom 2010-11

Kriteriji za raspodjelu mjesta 2010

molba_B-1-2009-brucosi-za-2010

molba_B-2-2010-preddiplomski-strucni-integrirani

molba_B-3-2010-upis-prve-godina-diplomskog

molba_B-4-2010-diplomski

molba_B-5-2010-dodiplomski

molba_B-6-2010-poslijediplomci