Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja Erasmus stručne prakse u ak.god. 2012./2013. Rok za prijavu je 12. rujna 2012.

Više informacija…