Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2010./2011. ima pravo sudjelovanja u Erasmus programu, budući mu je dodijeljena Erasmus proširena sveučilišna povelja (255210-IC-1-2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1) i Erasmus ID Code HR SPLIT 01. Temeljem povelje Sveučilištu u Splitu omogućava se slanje studenata na studijski boravak, stručnu praksu ili kombinirani studijski boravak i stručnu praksu u inozemstvu.

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus u akademskoj godini 2010./2011. mogu se ostvariti od 1.6.2010. do 30.9.2011.

Sve potrebne obrasce i više o samom natječaju možete pronaći na: http://www.unist.hr/