Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (zimski semestar ili cijela akademska godina)

  • Ovim Natječajem nisu obuhvaćene prijave za ljetni semestar 2021./2022.
  • Sve mobilnosti obuhvaćene ovim Natječajem bit će financirane iz projektne Natječajne godine 2020 (Projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077384).

Rok za prijavu: 12. ožujka 2021.

Detalji na poveznici:

Sveučilište u Splitu