Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2020./2021. Rok za prijavu je 1. ožujka 2020.

Više na poveznici Sveučilišta u Splitu:

Natječaj