Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019., a za postignuća u akademskoj godini 2017./2018.

Sve o Natječaju pogledajte na poveznici:

Sveučilište u Splitu