Sveučilište u Splitu i Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje Natječaj za časnike za vezu za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Natječaj Sveučilišta